HAVKANDIDAT

Havkandidat er et bredt anlagt samarbeid for å sikre kompetansen som trengs. Her er det etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner, NAV, fylkeskommunen, kommuner og næringsforeninger. Gjennom arbeidet er det blant annet etablert nytt opplæringskontor. En rekke saker står på agendaen vår som eksempelvis: – arbeid for felles erfaringsoverføring og kompetanseutvikling innen HMS – etablering av felles… Continue reading HAVKANDIDAT

Published
Categorized as Project

KYSTKRAFTA -KARTLEGGING AV KRAFTBEHOV OG KRAFTPRODUKSJONSMULIGHETER PÅ KYSTEN

I forbindelse med planlegging av fremtidens kraftnett for Nordmøre og Romsdal har ON Ocean Network satt i gang en prosess med mål om å sikre best mulig nett til kysten mellom Trondheimsfjorden og Romsdalsfjorden.  Kraftnettet for Nordmøre/Romsdal skal forsterkes, og planprosessen har kommet langt. Se mer om prosessen her. ON Ocean Network er opptatt av fremtidig… Continue reading KYSTKRAFTA -KARTLEGGING AV KRAFTBEHOV OG KRAFTPRODUKSJONSMULIGHETER PÅ KYSTEN

Published
Categorized as Project