HAVKANDIDAT

Havkandidat er et bredt anlagt samarbeid for å sikre kompetansen som trengs. Her er det etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner, NAV, fylkeskommunen, kommuner og næringsforeninger. Gjennom arbeidet er det blant annet etablert nytt opplæringskontor. En rekke saker står på agendaen vår som eksempelvis: – arbeid for felles erfaringsoverføring og kompetanseutvikling innen HMS – etablering av felles… Continue reading HAVKANDIDAT

Published
Categorized as Project