Dale Industripark (Sterkoder AS)

Startet utfylling av 6 000m2 i sjø – 110m ny kaifront. Nye bygg under planlegging – 10 000m2 nye bygg,lager/verksted/kontor

Published
Categorized as Locations