PRESENTASJONER FRA ENERGIDAG AURE

Energidagen i Aure ble gjennomført 23.mai. En rekke gode innledere gav deltakerne oversikt og konkrete innspill til hvordan vi kan komme i gang med ENØK eller utviklet ny fornybar energi i dag.  Vi fikk også hilsninger og oppfordringer fra energiminister Terje Aasland. Presentasjoner og videohilsning finnes under.   Her finnes videohilsning og presentasjoner fra Energidagen i… Continue reading PRESENTASJONER FRA ENERGIDAG AURE

Published
Categorized as News

KYSTKRAFTA -KARTLEGGING AV KRAFTBEHOV OG KRAFTPRODUKSJONSMULIGHETER PÅ KYSTEN

I forbindelse med planlegging av fremtidens kraftnett for Nordmøre og Romsdal har ON Ocean Network satt i gang en prosess med mål om å sikre best mulig nett til kysten mellom Trondheimsfjorden og Romsdalsfjorden.  Kraftnettet for Nordmøre/Romsdal skal forsterkes, og planprosessen har kommet langt. Se mer om prosessen her. ON Ocean Network er opptatt av fremtidig… Continue reading KYSTKRAFTA -KARTLEGGING AV KRAFTBEHOV OG KRAFTPRODUKSJONSMULIGHETER PÅ KYSTEN

Published
Categorized as Project