NETTVERKSNYTT – SOMMEREN 2022

Første halvår 2022 har vært en travel periode for ON Ocean Network, med spesielt stor oppmerksomhet på oppfølging av igangsatte prosjekter. Særlig har satsingen ON Havkandidat for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft for deltakerbedriftene krevd mye innsats. Videre har det vært gjennomført flere samlinger, og avholdt en rekke presentasjoner og annet. Nettverket har også… Continue reading NETTVERKSNYTT – SOMMEREN 2022

Published
Categorized as News