KRAFTSAMLING PÅ TJELDBERGODDEN 28 SEPTEMBER 2022

28.9 2022 ble det gjennomført en kraftsamling for oppdatering på kraftforsyning, nettutbygging og kraftbehov. En rekke interessante presentasjoner ble gitt, og deltakerne fikk gode svar om status for pågående og planlagte nettutbygginger og industriprosjekter i området.  Se artikkel for kopi av presentasjoner. Program Aure kommune Equinor ANF Wacker Kraftsamling Statnett – Nettutvikling Tensio TS Trønderenergi… Continue reading KRAFTSAMLING PÅ TJELDBERGODDEN 28 SEPTEMBER 2022

Published
Categorized as News