OPPSUMMERING AV 2022 OG PLANER FOR 2023

2022 har vært et aktivt år for ON, med stor prosjektaktivitet, mange samlinger og flere nye deltakere. Nettverket har i dag 65 deltakere!  ONs målsetting er å styrke regionens posisjon innenfor havservice. Vår innsats for utvikling og vekst har de siste par årene vært fokusert mot 3 områder: Posisjonering og styrking av samarbeidet i havnæringene… Continue reading OPPSUMMERING AV 2022 OG PLANER FOR 2023

Published
Categorized as News